Tikslai ir uždaviniai

2017–2018 m. m. įgyvendinti šiuos ugdymo tikslus ir uždavinius:

1. Remiantis pradinio, pagrindinio Bendrosiomis programomis, formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
1.1. Tobulinti pamokos kokybę.
1.2. Įgyvendinti nuolatinę mokinių pažangos stebėseną.
1.3. Ugdyti skaitymo ir rašymo gebėjimus visų dalykų pamokose.
1.4 Veiksmingai naudoti IKT ir kitus informacijos šaltinius ugdymo procese.
2. Formuoti ir stiprinti mokinių socialinius įgūdžius.
2.1. Per pamokas stiprinti mokinių tarpusavio pagarbą ir pagalbą.
2.2 Įgyvendinti Smurto ir patyčių prevencijos programą.
2.2. Tęsti nuoseklią sveikos gyvensenos įgūdžius formuojančią veiklą.
3. Stiprinti bendruomenės narių lyderystę, bendravimą ir bendradarbiavimą.
3.1. Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), siekti geresnės mokymosi kokybės ir pažangos.

 

Kontaktai

Šiaulių r. Drąsučių mokykla
Melioratorių g. 17, Drąsučiai
Kuršėnų kaimiškoji sen.
LT-81106 Šiaulių r.
Kodas 190059565
Tel. (8 41) 37 62 24
E. paštas  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Svetainę sukūrė ir administruoja informacinių technologijų
mokytoja Audronė Sirvydienė

 

JoomShaper